woensdag 13 maart 2013

De Duivenhoudsters - Alice Hoffman
De Duivenhoudster is een magische, historische roman over een Joodse gemeenschap (de Zeloten) die zich in de zomer van 70 na Chr. tot en met de winter van 73 na Chr. in het fort Masada vestigde om aan de gruwelen van de Romeinse overheersing te ontkomen. Fort Masada is hooggelegen in de Israëlische woestijn en werd gebouwd door koning Herodes in 40 voor Chr. en diende toen ook al als veilige vluchtplaats.
In fort Masada krijgt een ieder die binnen de poorten toegelaten wordt een taak toebedeeld om zo aan de leefgemeenschap bij te dragen. Zo ook de vier vrouwen in dit verhaal:
Jael, de vrouw met het vuurrode haar die samen aankomt met haar vader maar door omstandigheden tijdens hun reis volledig door hem genegeerd wordt.
Rivka, de bakkersvrouw, die na twee afschuwelijke verliezen toch de kracht vindt om door te gaan.
Shira, de vrouw met bovennatuurlijke krachten en een groot geheim. En Azziza, de dochter van Shira, die een verborgen leven leidt waar zelfs haar naasten geen weet van hebben.
De vier vrouwen werken in de duivenhokken, een belangrijke taak omdat het mest van de duiven gebruikt wordt op het land om de gewassen beter te laten groeien.
In het begin lijkt het alsof de vrouwen niets met elkaar van doen hebben behalve dan hun werk. Maar als ze elkaar beter leren kennen en afhankelijk van elkaar worden kunnen ze niet meer om elkaar heen en blijken het vier sterke vrouwen die tot het uiterste gaan om hun kinderen en geliefde te beschermen.
Niet alleen het verhaal van de vrouwen is mooi en intrigerend maar ook de geschiedenis van fort Masada wordt prachtig beschreven. Je merkt dat de schrijfster onderzoek heeft gedaan en ze verteld het verhaal met een groot inbeeldingsvermogen wat overslaat tijdens het lezen. Een boek wat uitnodigt om meer te weten over deze geschiedenis en wat zeker de moeite waard is om een tweede keer te lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten