maandag 26 oktober 2020

V2 - Robert Harris


''Dus U bent een van de genieën die de oorlog voor ons gaan winnen?''

(Noot van de auteur) ''Dit verhaal speelt zich af in een periode van vijf dagen aan het einde van november 1944. De achtergrond is historisch. De V2-aanvallen op Londen hebben zich voorgedaan in de hier beschreven volgorde en hebben de hier beschreven gevolgen gehad. De Duitse raketten zijn werkelijk afgevuurd uit bebost gebied in de omgeving van Scheveningen, en in een reactie daarop is inderdaad een Brits contraoperatie opgezet, waarvan de kern wordt gevormd door een team WAAF's. Ook is er geprobeerd de geschiedenis van het raketprogramma en het werk van de luchtfoto-onderzoekers op RAF Medmenham zo nauwkeurig mogelijk weer te geven als redelijkerwijze in een roman verwacht kan worden.''


Robert Harris vertelt via twee verhaallijnen een complex stukje geschiedenis. Enerzijds volgt de lezer de Duitse fictieve ingenieur, die in Scheveningen gestationeerd is om de lancering van de V2-raketten te begeleiden. Deze Rudi Graf is in eerste instantie een opportunist die geniet van aanzien en geld en zich laat leiden door de leiders boven hem. Wanneer er toch meer mis gaat dan verwacht, en de aanvallen aanzienlijk veel slachtoffers maken in een korte tijd, krijgt hij gewetensnood en keert hij zich tegen het beleid. Dit brengt hem in grote problemen.
 Wat echter jammer is, is dat door de schrijfstijl van Harris een echte rebel uit blijft. Kabbelend brengt hij verzet maar echte spanning hieromtrent blijft uit en dat is vertragend voor het verhaal. Iets meer actie, dan alleen het afvuren van de raketten en hun impact van de inslag, had wel meer voor het verhaal kunnen betekenen.

Aan de andere kant volgen we fictieve Britse Kay Caton-Walsh. Ze is werkzaam bij de WAAF (Woman's Auxiliary Air Force) en onderzoekt luchtfoto's. Zo wordt ze betrokken bij de aanvallen vanuit Scheveningen op Londen. Aan haar de taak om militaire activiteiten op te sporen naar aanleiding van onregelmatigheden op foto's. Zelf ontsnapt ze ternauwernood aan een luchtaanval en wanneer er ook nog eens geen lanceerplatformen te vinden zijn wordt Kay overgeplaatst van Londen naar Mechelen om daar omgeschoold te worden voor radartechnologie. Ook het verhaal van Kay kabbelt voort. Het verhaal bevat veel spionagetechnieken en geeft een goede blik op de operatie V2, maar het thrillereffect ontbreekt. Soms lijkt het wel of de schrijver extra zijn best doet om een scene spannend te krijgen, tevergeefs. 
De verhaallijnen komen uiteindelijk goed bij elkaar en het hele verhaal is duidelijk en in een logische volgorde vertelt. Boeiend qua onderwerp maar saai wat betreft spanningsboog. Jammer, want Robert Harris is normaal gesproken wel in staat om deze combinatie van werkelijkheid en spannende fictie tot een goed geheel te breien. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten