zaterdag 4 mei 2013

De schuldige - Lisa Ballantyne

De 8-jarige Ben Stokes wordt nadat hij een nacht is vermist op 9 augustus 2012 doodgeslagen teruggevonden in een speeltuin. Hij is het laatst gezien op 8 augustus in diezelfde speeltuin met zijn buurjongen, de 11-jarige Sebastian Croll. Ze waren toen aan het vechten.
Sebastian wordt in bewaring gesteld in de jeugdgevangenis op verdenking van moord door doodslag. Hij wordt bijgestaan door advocaat Daniel Hunter, een specialist in kinderrecht. Tijdens de verhoren komt Daniel erachter dat Sebastian bekend staat in de buurt en op school als een agressieve jongen die niet in staat is tot samenspelen en communiceren. Deze gesprekken brengen Daniel echter ook terug naar zijn eigen verdorven jeugd met zijn verslaafde moeder, zijn verblijf in pleeggezinnen en tehuizen en zijn uiteindelijke adoptie door Minnie.
De liefde en het geduld van Minnie hebben Daniel gebracht tot waar hij nu is. Maar toch is er destijds iets gebeurd waardoor Daniel Minnie al vijftien jaar niet gesproken of gezien heeft. Wat was dit drama dat Daniel heeft doen besluiten haar nooit meer te willen zien? En welk drama speelt zich nu bij Sebastian af dat hij in staat wordt geacht tot een dergelijke afschuwelijke moord.
Deze twee verhalen worden geweldig door elkaar verweven en zouden zonder elkaar niet verteld kunnen worden. Nergens raak je de draad van het verhaal kwijt. De emoties zijn mooi, hard, afschuwelijk en werkelijk. Het verhaal in de rechtbank wordt zo waarheidsgetrouw verteld dat je je in de jurybanken waant en het dilemma om Sebastian schuldig of niet schuldig te bevinden tot het einde met je meedraagt.
Een prachtig debuut over mensen die moeten leren omgaan met de goede en slechte keuzes uit hun verleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten